Bezpośrednie numery telefonów w Urzędzie Gminy Kurów

Bezpośrednie numery telefonów w Urzędzie Gminy Kurów
Numer bezpośredniNumer wewnętrzny
(tonowy) do numerów:
81 88 11 151
81 88 11 777
81 88 11 071
Komórka organizacyjna
Stanowisko pracy
Nazwisko pracownika
81 88 11 151 - Wójt Gminy Stanisław Wójcicki
81 88 75 000 - Sekretariat Małgorzata Sowińska
81 88 75 001 -
81 88 75 002 21
81 88 75 003 23 Z-ca Wójta Marek Muszyński
81 88 75 004 24 Podatki Elżbieta Dziak
Natalia Żurkowska-Staniak
81 88 75 005 25 Geodezja Ewa Krakowiak
81 88 75 006 26 Księgowość Agnieszka Pajórek
Renata Maruszak
81 88 75 007 27 Sekretarz Barbara Nowacka
81 88 75 008 28 Ochrona Środowiska,
Zamówienia Publiczne
Anna Skorupska
Marcin Chmurzyński
81 88 75 009 29 Budownictwo Henryk Kuflewski
Łukasz Wyskwar
81 88 75 010 30 USC Arkadiusz Małecki
Krystyna Pękala
81 88 75 011 31 Skarbnik Krzysztof Sobina
81 88 75 012 32 Kasa Danuta Kuflewska
81 88 75 014 34 Zarządzanie krysyzowe -
81 88 75 015 35 Księgowość Agata Szurek
Iwona Osek
81 88 75 016 36 FAX -