Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

Logo Narodowego Funduszu Zdrowia oraz napis Środa z profilaktykąWoda jest składnikiem wszystkich tkanek, każdej komórki, każdego układu naszego organizmu. Warunkuje prawidłowe ich funkcjonowanie i jest rewelacyjnym transporterem substancji ustrojowych jak hormony, enzymy.

Dobrym nawykiem jest picie płynów w małych ilościach, często, w ciągu całego dnia. Zachwianie równowagi wodnej powoduje odwodnienie – mówi w materiale filmowym dr Jerzy Odonicz-Czarnecki specjalista balneologii i medycyny fizykalnej.

Wyjazd do sanatorium

W Polsce nie brak miejscowości słynących z naturalnych właściwości wód leczniczych. Kiedyś wyjazdy do uzdrowisk określano, jako wyjazdy do wód!

Z lecznictwa uzdrowiskowego korzystały wówczas osoby uprzywilejowane, władcy np. królowa Marysieńka, żona Króla Jana III Sobieskiego, osoby kultury i sztuki. Obecnie z tej formy leczenia może korzystać każdy nas.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Logotypy Programu Czyste Powietrze, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Poprzedni, 2022 r. ze względu na niezależną od Nas wszystkich sytuację geopolityczną, przyniósł szereg negatywnych skutków, również w zakresie dostępności i kosztów energii.

Wielu właścicieli domów jednorodzinnych, po doświadczeniach obecnego roku, już teraz zastanawia się co zrobić aby kolejny okres grzewczy przejść bezpiecznie, w komforcie cieplnym i bez przepłacania.

Jest na to sposób. Warto zapoznać się z programem Czyste Powietrze, który oferuje nie tylko bezzwrotne wsparcie finansowe przyznawane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Inwestycja, którą możesz sfinansować z Programu pozwoli na znaczne zmniejszenie zużycia energii przy utrzymaniu bezpieczeństwa i komfortu cieplnego w domu, a przy tym przyniesie niższe rachunki za ogrzewanie.

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Wiosenna akcjA szczepień lisów przeciwko wściekliźnie

Informuję, że w dniach od 27 do 29 marca 2023 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

 • Szczepionka będzie zrzucana z samolotów na kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych
 • Dawkę szczepionki stanowi blister z płynem, zatopiony w przynęcie o intensywnym zapachu, wielkości około 3 cm
 • Nie wolno dotykać szczepionki!
 • Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
 • Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem
 • Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii
 • Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę.

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Paweł Piotrowski

* Termin akcji może ulec zmianie, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie - www.wiw.lublin.pl i na @LublinWeterynaria.

Wnioski o przyjęcie dziecka (rocznik 2021, 2022 - skończony pierwszy rok życia) można pobrać i złożyć w sekretariacie żłobka (przedszkola) ul. Grzegorza Piramowicza 1, Kurów.

Wnioski są również do pobrania poniżej.

Termin składania wniosków: od 6 do 31 marca 2023 r.
Wyniki rekrutacji: 19 maja 2023 r.

Zapraszamy

Logo Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie"Kobieta w obliczu zagrożenia"

Gminny Ośrodek Kultury w Kurowie organizuje warsztaty samoobrony dla kobiet. Podczas warsztatów Panie nauczą się zasad bezpiecznego zachowania, profilaktyki oraz obrony w sytuacji napaści jednego lub kilku napastników. Przy grupie 20-osobowej koszt warsztatów to 60 zł od osoby.

Szczegóły i zapisy w biurze Gminnego Ośrodka Kultury, bądź telefonicznie: 81 8811099.

Proponowane zagadnienia:

 • jak poprawić swoje bezpieczeństwo, aby nie stać się ofiarą napaści,
 • jak uwolnić się z różnego rodzaju obchwytów i trzymań,
 • jak bronić się w pozycji leżącej oraz przy próbie gwałtu,
 • jak bronić się przed różnego rodzaju atakami, w tym przy użyciu niebezpiecznych narzędzi, takich jak np. nóż, butelka czy siekiera,
 • jak bronić się w różnego rodzaju sytuacjach, np. w ciasnych pomieszczeniach czy po upadku,
 • techniki uderzeń i kopnięć kontratakujących,
 • obrona przed większą ilością napastników,
 • techniki obrony niebazujące na sile i kondycji fizycznej.

Aktualnie na Lubelszczyźnie bezpłatną kolonoskopię przesiewową w ramach Programu badań przesiewowych raka jelita grubego można wykonać w 17-tu miejscach.

Celem programu jest zmniejszenie umieralności i zapadalności na ten nowotwór.

Baner kampanii społecznej #RozmawiajReaguj z napisem nie wybaczysz sobie... że nie zauważyłeś #RozmawiajReaguj

Dziecko nigdy nie jest winne wykorzystania seksualnego, zawsze 100 proc. odpowiedzialności jest po stronie sprawcy. Istotą pierwszej kampanii społecznej Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 jest więc rozbudzenie w dorosłych opiekunach świadomości i umiejętności właściwego podejścia do dziecka skrzywdzonego. W szczególności, celem jest odbarczenie dzieci z poczucia winy i wstydu oraz zapobieganie ponownemu zranieniu po ujawnieniu sprawy.

Kampania prowadzona jest w mediach elektronicznych od 13 grudnia, a skierowana do dorosłych z małych miast i ośrodków wiejskich. Materiały i informacje są dostępne także na stronie Państwowej Komisji.

Wyświetla grafikę w większym rozmiarze w nakładce: STOP blokowaniu sygnału - kampania edukacyjna Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i TelekomunikacjiWe współczesnym, cyfrowym świecie, problem z zasięgiem komórkowym oznacza nie tylko brak możliwości wykonywania i odbierania połączeń, czy problem z wysyłką SMSów, ale przede wszystkim powoduje duże ograniczenia w dostępie do internetu – co z kolei może wiązać się z problemami w wykonywaniu pracy zdalnej, korzystaniu z serwisów streamingowych czy dostępie do informacji. Mimo wytężonych starań wszystkich operatorów, zarówno w warstwie rozbudowy infrastruktury jak i edukacji konsumentów, wykluczenie cyfrowe wciąż pozostaje w Polsce realnym problemem. Często indywidualni odbiorcy decydują się na samodzielne rozwiązanie problemu ze znikającym zasięgiem poprzez instalację taniego i nielegalnego wzmacniacza sygnału. Jednak pozornie proste rozwiązanie, samo w sobie stanowi źródło problemów – zarówno prawnych dla nielegalnego użytkownika, jak i technicznych dla pozostałych użytkowników sieci.

Wójt Gminy Kurów ogłasza wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kurów w 2023 roku.

W dniu wczorajszym odbyła się konferencja inaugurująca nową odsłonę konkursu "Kobieta Przedsiębiorcza", który jest kontynuacją cieszącego się ogromną popularnością konkursu "Kobieta Gospodarna Wyjątkowa". Konkurs jest skierowany do przedstawicielek kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju wsi. Wszystko to po to, aby docenić wkład wiejskich kobiet w kultywowanie tradycji i ukazanie bogactwa dziedzictwa kulturowego regionu.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, że do ich obowiązków, zgodnie z przepisami art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego, należy: zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak m.in.: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Puławach przypomina, że podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel detaliczny, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, a zarejestrowane przed wejściem w życie ww. ustawy, są zobowiązane do złożenia powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności oświadczenia zawierającego następujące dane:

"Środy z profilaktyką" to cykliczna akcja Narodowego Funduszu Zdrowia, dedykowana profilaktyce chorób i promocji zdrowia. To dzień regularnej edukacji zdrowotnej.

8 lutego 2023 r.: Prawa pacjenta

Materiały edukacyjne przygotowane w ramach akcji "Środa z Profilaktyką" są dostępne bezpłatnie na:

Gminna Biblioteka Publiczna w Kurowie zaprasza czytelników w następujące soboty 2023 r.:

 • Luty: 4, 18;
 • Marzec: 11, 18, 25;
 • Kwiecień: 15, 22;
 • Maj: 6, 13, 20;
 • Czerwiec: 3, 24;
 • Lipiec: 8, 15, 22;
 • Wrzesień: 9, 16, 23;
 • Październik: 7, 21;
 • Listopad: 4, 18;
 • Grudzień: 2, 9.