Informujemy Mieszkańców gminy Kurów, którzy przystąpili do projektu pod nazwą „MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W GMINIE KURÓW”, iż Gmina Kurów w najbliższym czasie przeprowadzi ponowne postępowanie przetargowe, mające na celu wyłonienie wykonawcy wyżej wymienionych prac.

Powyższe wynika z konieczności unieważnienia pierwszego przetargu z powodu niedopełnienia wymogów formalnych przez oferentów. W związku z tym, o terminie montażu instalacji fotowoltaicznych będziemy informować po wyłonieniu wykonawcy.

Zakładany czas zakończenia realizacji projektu to czerwiec 2022 r.