Firma Agrocom Polska zaprasza rolników do udziału w badaniu i wypełnienia ankiety "Badanie opinii rolników - zagadnienia melioracyjne".

Ankieta jest skierowana do polskich rolników i służy poznaniu opinii na temat zagadnień wodno-melioracyjnych. Badanie jest jest częścią projektu INOMEL (współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju).

Odpowiedzi są anonimowe i będą prezentowane tylko w postaci zbiorczych opracowań.

Opinie rolników w tej sprawie są bardzo ważne, a uzyskane wyniki posłużą do:

  1. upowszechniania znaczenia gospodarczego, społecznego i środowiskowego nowoczesnych rozwiązań melioracyjnych,
  2. wpływania na kształt polityki rolnej sprzyjającej inwestycjom melioracyjnym,
  3. wsparcia rozwoju polskich gospodarstw rolnych w obliczu aktualnych wyzwań przyrodniczych i ekonomicznych.