W imieniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem stałych akcji terenowego poboru krwi na terenie naszego województwa oraz materiałów promocyjno-edukacyjnych o idei Honorowego Krwiodawstwa.

Krew to lek, którego nie można niczym zastąpić, ani sztucznie wyprodukować. Dzielenie się krwią, to dzielenie się darem życia.