Flaga i Godło Polski oraz napis Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg591 190,80 zł otrzymała Gmina Kurów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie "Przebudowa dróg gminnych nr 107721L i nr 107745L w miejscowości Szumów" znalazło się na liście zadań wybranych do dofinansowania. W ramach zadania przebudowane zostanie prawie 700 metrów dróg w Szumowie. Całkowita wartość zadania wynosi 1 182 381,61 zł.

Na liście rezerwowej znalazło się natomiast zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 107737L w miejscowości Klementowice". Całkowita wartość tej inwestycji wynosi 700 403,08 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania wynosiła 350 201,54 zł. W ramach tego zadania planowana jest przebudowa prawie kilometrowego odcinka drogi. Zadanie to może uzyskać dofinansowanie, w przypadku pojawienia się oszczędności w projekcie.