Szanowni Państwo! Zapraszamy do udziału w projekcie "Biznes Lubelskie". Uczestnikom/Uczestniczkom w ramach projektu oferujemy BEZZWROTNE DOTACJE na otwarcie własnej działalności gospodarczej, wsparcie finansowe w trakcie jej prowadzenia oraz profesjonalne szkolenia.

Po zakończonym udziale we wsparciu szkoleniowym Uczestnik projektu może ubiegać się o udzielenie:

 • wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 PLN udzielane w formie stawki jednostkowej
 • wsparcia pomostowego finansowego na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z prowadzoną działalnością wypłacanego przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia. Maksymalna wartość wsparcia pomostowego przewidziana wnioskiem o dofinansowanie wynosi: 2 800,00 PLN miesięcznie.

Grupą docelową projektu są osoby w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, w tym 15 osób z powiatu puławskiego (w rozumieniu przepisów KC), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności, które spełniają następujące kryteria (osoba musi należeć do przynajmniej jednej grupy wymienionej poniżej):

 1. osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  • osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
 2. imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
 3. reemigranci,
 4. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 5. osoby ubogie pracujące,
 6. osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu nadal trwa! Liczba miejsc ograniczona.

Informacje i zgłoszenia:

 • Partner projektu: MARSOFT Marcin Rokoszewski ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin, tel. 733 899 866, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.