Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie rozpoczął już nabór uchodźców wojennych z Ukrainy chcących podjąć naukę języka polskiego. Udział jest oczywiście bezpłatny, a realizowany przez UM WL projekt finansowany jest z Funduszy Europejskich.

Rekrutacja uczestników prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Zainteresowani znajdą na niej Regulamin uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy. Wszystkie dokumenty dostępne są także w ukraińskiej wersji językowej.

Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną, poprzez aktywny formularz online, osobiście lub listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem "dokumenty rekrutacyjne do projektu Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego";

Oferta

Poniżej najważniejsze informacje dotyczące projektu "Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego":

  • Bezpłatne szkolenia z podstaw języka polskiego są przeznaczone dla osób dorosłych uciekających przed wojną, które przybyły legalnie z Ukrainy do Polski od 24 lutego br. i które przebywają na obszarze województwa lubelskiego;
  • Planowane jest przeszkolenie łącznie 1800 osób w ciągu sześciu dwumiesięcznych tur realizacji szkoleń (do lipca 2023 r.);
  • W ramach szkolenia uczestnicy zrealizują 60 godzin lekcyjnych zajęć z podstaw języka polskiego, które będą trwały ok. 8 tygodni (2 spotkania w tygodniu po 4 godziny lekcyjne). Po zakończeniu zajęć, kursanci otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu i nabytych umiejętnościach;
  • Kursy będą prowadzone w maksymalnie dwunastoosobowych grupach, w systemie stacjonarnym oraz zdalnym (w zależności od preferencji uczestników), w terminach i miejscach możliwie dostosowanych do potrzeb słuchaczy;
  • Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, natomiast realizacja szkoleń zostanie powierzona zewnętrznym instytucjom szkoleniowym;
  • Rozpoczęcie pierwszego etapu szkoleń planowane jest na przełomie lipca-sierpnia.

Informacja telefoniczna

  • 81 44 16 716, 81 44 16 709.
  • 81 47 81 210 (pod tym numerem jest możliwość uzyskania informacji także w języku ukraińskim).