Wyświetla grafikę w większym rozmiarze w nakładce: Nabór do Zespołu Pieśni i Tańca Biały Kur dla dzieci klas I-VZespół Pieśni i Tańca "Biały Kur" ogłasza pierwszy nabór do zespołu dla uczniów klas I-V. Zajęcia odbywać się będą w budynku Szkoły Podstawowej im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Kurowie:

  • Klasy I - czwartki, godz. 11:40 - 12:25
  • Klasy II - środy, godz. 12:45 - 13:30
  • Klasy III - czwartki, godz. 12:45 - 13:30
  • Klasy IV - środy, godz. 13:50 - 14:35
  • Klasy V - czwartki, godz. 13:50 - 14:35

Zajęcia prowadzić będzie Pani Paulina Pietroń - instruktor, choreograf Lubelskiego Centrum Inicjatyw Tanecznych oraz tancerka Zespołu Pieśni i Tańca "Powiśle" im. Kazimiery Walczak "Mamci" w Puławach.

Dla uczniów uczęszczających do zespołu przewidziane będą dodatkowe atrakcje: spotkania integracyjne, warsztaty, występy, pokazy sztuki, zabawy, spektakle i wycieczki, w tym dwudniowy wyjazd w okresie ferii na zgrupowanie w Krasnobrodzie z innymi zespołami pieśni i tańca.

Szczegóły projektu zostaną przedstawione: rodzicom uczniów podczas wywiadówki szkolnej dn. 8 września 2022 roku oraz uczniom przez nauczycieli, wychowawców i koordynatorów szkolnych.

Koordynatorzy i opiekunowie szkolni ZPIT "Biały Kur":

  • Hanna Żurkowska
  • Małgorzata Bachanek
  • Jolanta Królik
  • Michał Guz.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do świetnej zabawy.