Wójt Gminy Kurów ogłasza wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kurów w 2023 roku.