Baner kampanii społecznej #RozmawiajReaguj z napisem nie wybaczysz sobie... że nie zauważyłeś #RozmawiajReaguj

Dziecko nigdy nie jest winne wykorzystania seksualnego, zawsze 100 proc. odpowiedzialności jest po stronie sprawcy. Istotą pierwszej kampanii społecznej Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 jest więc rozbudzenie w dorosłych opiekunach świadomości i umiejętności właściwego podejścia do dziecka skrzywdzonego. W szczególności, celem jest odbarczenie dzieci z poczucia winy i wstydu oraz zapobieganie ponownemu zranieniu po ujawnieniu sprawy.

Kampania prowadzona jest w mediach elektronicznych od 13 grudnia, a skierowana do dorosłych z małych miast i ośrodków wiejskich. Materiały i informacje są dostępne także na stronie Państwowej Komisji.