Ostrzeżenie dla przedsiębiorców o oszustach dot. CEIDG

W związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do "CEIDG", Ministerstwo Rozwoju oraz Urząd Gminy Kurów przypominają, że wpis i zmiana w CEIDG są bezpłatne.