Logo akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ to ogólnopolska inicjatywa obywatelska organizowana od 1993 roku przez Polskie Radio Lublin, której pomysłodawcą jest P. Ewa Dados, Kawaler Orderu Uśmiechu.

Akcja prowadzona jest przed świętami Bożego Narodzenia z myślą o dzieciach z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, będących w trudnej sytuacji materialnej oraz podopiecznych domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych. W dobrowolnej zbiórce odzieży, obuwia, zabawek, książek, artykułów szkolnych i papierniczych, środków czystości i higieny osobistej, słodyczy, żywności długoterminowej, ziemiopłodów, przedmiotów gospodarstwa domowego mogą wziąć udział zarówno osoby prywatne, jak i firmy oraz organizacje społeczne. To co istotne - w Akcji tej nie zbiera się środków finansowych, dlatego też osiągnęła ona dużą popularność. Zebrane dary lokalnie działające Sztaby będą mogły przekazać dzieciom z rodzin wielodzietnych, niepełnych oraz będących w trudnej sytuacji materialnej na swoim terenie.

Z zebranych darów przygotowywane są również paczki dla osób starszych, samotnych, schorowanych.

Harmonogram Akcji:

  • 24 listopada 2019 r. – zbiórka pod sklepami Biedronka i Delikatesy Centrum oraz pod kościołem
  • 8 grudnia 2019 r. spektakl teatralny dla dzieci w GOK oraz spotkanie z Mikołajem, który wręczy dzieciom paczki.

Na terenie gminy Kurów koordynatorem zbiórki jest Ośrodek Pomocy Społecznej przy wsparciu Wójta Gminy Kurów. Wspólnie z innymi instytucjami, takimi jak szkoła podstawowa w Kurowie i w Klementowicach, przedszkole w Kurowie, Technikum Agrobiznesu, Gminny Ośrodek Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie wierzymy, że wspólne zaangażowanie w Akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę sprawi, że nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą dla dzieci czasem radości i nadziei płynącej ze świadomości, że mają przyjaciół, na których mogą liczyć w potrzebie.

Zachęcamy do włączenia się w Akcję.