Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia porządkowego Nr 28 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.