Baner promocyjny: Usuwamy azbest bezpłatnie

Logotypy: Bezpieczni od azbestu oraz Lubelskie

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu III naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. "System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 06.05.2019 r. do dnia 24.05.2019 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony http://www.azbest.lubelskie.pl - Zakładka Usuń azbestPrzewodnik Krok po kroku.

Jednocześnie informuję, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w okolicach IV kwartału 2019 r. Istnieje również możliwość realizacji tych prac do końca I połowy 2020 r.

pdfZgłoszenie lokalizacji703.02 KB

pdfOświadczenie363.16 KB

docxOświadczenie - brak sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej31.27 KB

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Lubelskie, Unia Europejska