Od 1 lipca 2016 r. Składowisko Odpadów w Szumowie wstrzymuje swoją działalność - nie będą przyjmowane odpady do składowania.

Bez zmian działać będzie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Kurów - przyjmujący odpady określone w komunikatach gm. Kurów - na dotychczasowych zasadach. Inne rodzaje odpadów nie będą przyjmowane.

Kierownik składowiska odpadów
mgr inż. Henryk Ginalski