Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielony Pierścień" ogłosił nabór wniosków na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim poprzez podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski można składać do Biura LGD od 23 kwietnia do 10 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje o ogłoszonym naborze znajdują się na stronie internetowej LGD "Zielony Pierścień".