Szanowni Państwo,

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kurowie jako Beneficjent projektu pn. "Kompleksowy system wodno-ściekowy Gminy Kurów - etap II" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zaprasza osoby podłączone do sieci kanalizacyjnej w ramach II etapu do wypełnienia ankiety badającej ocenę poziomu satysfakcji użytkowników z wybudowanej kanalizacji.

Bezpośredni link do ankiety: https://ksws.kurow.eu/index.php/ankieta

Logotypy: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Lubelskie, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego