Ośrodek Zdrowia w Kurowie uprzejmie informuje, że Punkt pobrań badań laboratoryjnych w Kurowie czynny jest we wtorki, środy i czwartki w godz. 8.00 – 9.30.

W punkcie pobierany jest materiał do badań:

  • w ramach kontraktu z NFZ zleconych przez lekarzy SP ZOZ w Kurowie, oraz
  • odpłatnie (badania prywatne) zgodnie z cennikiem laboratorium w Puławach.

Poza wyżej wymienionymi terminami istnieje możliwość wykonania badań ze skierowaniem od lekarza POZ w Kurowie i Klementowicach w laboratorium w Puławach ul. Wojska Polskiego 1/2E, (tel. 81 8880285, www.laboratoriumpulawy.pl) w następujące dni poniedziałek-piątek w godz. 7.00 – 11.00 oraz sobota w godz. 8.00 – 9.30.

Wszystkie badania laboratoryjne wykonywane są bez wcześniejszych rezerwacji.