Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Agendy Cyfrowej, w 2021 roku każdy obywatel UE ma znajdować się w zasięgu internetowego łącza nie wolniejszego niż 30 Mb/s, a co najmniej połowa ma korzystać z Internetu z prędkością nie mniejszą niż 100 Mb/s.

Na obszarze Puławskim A obejmującym powiaty: łukowski, rycki i puławski projekt realizuje spółka FIBEE I, która m.in. na terenie Gminy Kurów rozpoczyna budowę dostępowej sieci światłowodowej o wysokiej przepustowości (min. 100 Mb/s) i będzie jej hurtowym operatorem. Na obszarze Puławskim A zaplanowane jest doprowadzenie sieci do 31578 gospodarstw domowych i 127 jednostek oświatowych, dającej możliwość dostępu do szybkiego Internetu, usług telekomunikacyjnych oraz telewizji cyfrowej różnych operatorów.

Wybudowanie sieci wymaga uzyskania zgody od wszystkich współwłaścicieli działek, przez które sieć będzie poprowadzona. Zawieranie zgód na umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej oraz inne zadania związane z projektowaniem i budową sieci w imieniu FIBEE I realizuje firma INVESTRADE Sp. z o.o.

Prosimy Mieszkańców Naszej Gminy o wsparcie i pomoc w realizacji projektu, który pozwoli wyeliminować różnice w możliwościach dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach na terenie gminy.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu.