Informuję, że w dniu 15 listopada 2019 r. został ogłoszony przez Ministra Zdrowia projekt rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Projekt rozporządzenia zmierza do podniesienia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku w zakresie wysokich częstotliwości, czego wymaga m.in. projektowana sieć telefonii komórkowej piątej generacji (5G). Proponowana zmiana to wzrost wielkości gęstość mocy pola z 0,1 W/m2 do 10 W/m2; składowa elektryczna pola: z 7 V/m do 61 V/m. Poniżej zamieszczam link do: projektu rozporządzenia, uwagi Ministerstwa Środowiska oraz opinię dot. Projektu rozporządzenia.

  1. projekt rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.
  2. Uwagi Ministerstwa Środowiska do projektowanych zamian w ustawie.
  3. Opinia dotycząca projektu Rozporządzenia.