Informuje się, że w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Kurów na rok 2021, przyjętego Uchwałą Nr XX/205/2021 Rady Gminy Kurów z dnia 18 lutego 2021 r., Gmina Kurów realizuje:

  • bezpłatną sterylizację albo kastrację zwierząt domowych,
  • bezpłatne, elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów.

Zabiegom mogą być poddane zwierzęta na wniosek ich właścicieli zamieszkałych na terenie Gminy Kurów.

Zabiegi są dokonywane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług weterynaryjnych, z którymi gmina podpisała umowę na wykonywanie tych usług.

Warunkiem skorzystania z bezpłatnego zabiegu sterylizacji, kastracji lub znakowania zwierząt będzie posiadanie aktualnego szczepienia pieska przeciwko wściekliźnie oraz wypełnienie i złożenie w UG Kurów, przez właściciela, wniosku wraz z klauzulą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu.

Formularze wniosków są do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy Kurów – Punkt obsługi interesanta.