Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U z 2021 r. poz. 350):

  1. Obowiązuje ustawowy zakaz kąpieli w obszarach wodnych do tego nieprzeznaczonych.
  2. Nie wolno kąpać się w stawach hodowlanych, ujęciach wody pitnej, zbiornikach przeciwpożarowych, gliniankach, przy śluzach, mostach, budowlach wodnych, rzekach, oczkach wodnych i szlakach żeglownych.
  3. Kąpiel dopuszczalna jest tylko w wyznaczonych obszarach wodnych odpowiednio oznakowanych i strzeżonych przez ratowników wodnych.
  4. Na terenie gminy Kurów kąpiel jest całkowicie zabroniona we wszystkich otwartych zbiornikach wodnych oraz rzekach Kurówka i Białka ze względów bezpieczeństwa. Ponadto woda w tych zbiornikach może nie spełniać podstawowych norm sanitarnych.

związku z powyższym proszę właścicieli obszarów wodnych o odpowiednie ich oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. ( Dz. U z 2012r. poz. 286 z późn. zm.) wsprawie oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu,nakazu oraz znaków informacyjnych i flag.

Wójt Gminy Kurów
/-/ Arkadiusz Małecki