Składamy serdeczne podziękowanie Panu Tomaszowi Piaseckiemu Artsteel Lublin - Automaty do sprzedaży, za pomoc oraz współpracę w organizacji dostarczenia mieszkańcom Gminy Kurów maseczek ochronnych w celu zabezpieczenia przed zarażeniem koronawirusem COVID-19, poprzez ustawienie w Kurowie na ul. Kilińskiego automatu do zakupu maseczek MASECZKOMAT.

Wójt Gminy Kurów
Arkadiusz Małecki