Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2020 r., poz. 697), uprzejmie informuję, że do załatwiania spraw wyłącznie niezbędnych do pomocy obywatelom, w szczególności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, gospodarki odpadami, wydawania wypisów, wyrysów i zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym, ochrony środowiska, ochrony przyrody w zakresie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów, obsługi punktu potwierdzania profilu zaufanego, z zachowaniem bezpieczeństwa określonego w wytycznych GIS wyznaczam punkt obsługi interesanta w Urzędzie Gminy Kurów, ul. Lubelska 35, 24 – 170 Kurów, przy wejściu głównym od strony ul. Lubelskiej, czynny w dni robocze, w godzinach 8:00 - 14:00.

Dla pozostałych spraw obowiązuje tryb załatwiania w drodze teleinformatycznej.

Wójt Gminy Kurów
/-/ Arkadiusz Małecki

Powiększ grafikę: Punkt obsługi interesanta w Urzędzie Gminy Kurów (1) Powiększ grafikę: Punkt obsługi interesanta w Urzędzie Gminy Kurów (3) Powiększ grafikę: Punkt obsługi interesanta w Urzędzie Gminy Kurów (4)