Na podstawie Zarządzenia Nr 38/2020 Wójta Gminy Kurów z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zniesienia zakazu sprzedaży na targowiskach na terenie gminy Kurów, w związku z sytuacją kryzysową w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID 19, na targowisku w Kurowie, można już prowadzić sprzedaż, z zachowaniem aktualnie obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z ogłoszonym na terenie Polski stanem epidemii.

Podczas przebywania na targowisku należy stosować się do następujących zasad:

  • stoisko, w którym sprzedający może prowadzić handel na targowisku w Kurowie – Stary Rynek, powinno być usytuowane w odległości minimum 3 m od innego stoiska;
  • sprzedający muszą być wyposażeni w środki do dezynfekcji, maseczki lub przyłbice ochronne oraz rękawice ochronne;
  • należy zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca - min. 2 metry (zalecana 3 metry);
  • osoby oczekujący na swoją kolej po zakupy również powinny zachować dystans - min. 2 m (zalecane 3 metry);
  • maksymalnie 3 osoby kupujące w obrębie stoiska;
  • obowiązek używania podczas zakupów jednorazowych rękawiczek przez wszystkich kupujących.

Wszystkie wymienione ograniczenia są podyktowane dbałością o zdrowie mieszkańców (kupujących i handlujących), co jest głównym celem wszelkich działań.

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich znajdujących się na targowisku, administrator będzie dbać o czystość całego targowiska poprzez regularne sprzątanie.

Wójt Gminy Kurów
/-/ Arkadiusz Małecki