Uprzejmie informujemy, że na zlecenie PGE Dystrybucja na terenie gminy Kurów rozpoczynają się prace, które umożliwią przebudowę linii 110 kV relacji Nałęczów-Klementowice-Puławy Rudy. Linia ta po ponad 70 latach pracy wymaga pilnej przebudowy, ponieważ jest głównym źródłem prądu dla części południowej naszej gminy, a jej stan techniczny nie jest zadowalający. Pierwszym etapem projektu są rozmowy z właścicielami nieruchomości, na których zlokalizowana jest stara linia. Trasa nowej linii nie ulegnie zmianie.

Za kontakty z mieszkańcami odpowiadać będzie firma ELTEL Networks. Jej przedstawiciele będą zwracać się do Państwa listownie bądź podczas bezpośrednich spotkań. Wszelkie pytania w tej sprawie prosimy kierować do Pani Justyny Cebula tel. 609 144 096 w dni robocze od 8:00-16:00.