Logotypy: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Lubelskie, EFFRR

Gmina Kurów podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego na realizację projektu "MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W GMINIE KURÓW" w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Wniosek spełnił wszystkie kryteria wyboru projektów. Został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów w zakresie kryteriów merytorycznych uzyskując 100 pkt.

Przewidywany okres realizacji: 2021 – 2022 rok.