Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych i pracowników UG, członków KGW i OSP oraz aktywnych mieszkańców gmina na szkolenie e-learningowe pn. "Fundusz sołecki jako narzędzia aktywizacji wsi".