Powszechny Spis Rolny odbędzie się w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Powiększ grafikę: Powszechny Spis Rolny 2020 - Plakat

Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

  • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych przez:

  • samospis na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl),
  • telefon, dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279 99 99.

Powiększ grafikę: Powszechny Spis Rolny 2020 - Ulotka informacyjna (Strona 1) Powiększ grafikę: Powszechny Spis Rolny 2020 - Ulotka informacyjna (Strona 2)

Więcej informacji na stronie spisrolny.gov.pl lub na infolinii spisowej: 22 279 99 99.