Dekoracja Bożonarodzeniowa

Czas przygotowań do świąt jest czasem szczególnym i wyjątkowym. W tym czasie chciałbym podziękować w szczególności:

Paniom Zofii i Monice Komsta z Klementowic za przekazanie cisów odmiany "KAZIO", wyselekcjonowanej przez Kazimierza Komstę w Klementowicach i wprowadzonej do uprawy w 2012 roku oraz klonów czerwonych, które zostały posadzone przy figurze Świętego Jana Nepomucena w Kurowie przy ul. Fabrycznej prowadzącej do Klementowic.

Pani Magdalenie Słowik-Junko za nieodpłatne przygotowanie i nadzór nad rozpoczętym zagospodarowaniem terenu wokół zabytkowej figury.

Państwu Wandzie i Stefanowi Karczewskim za bezpłatne przekazanie drzewka bożonarodzeniowego na Stary Rynek w Kurowie.

Mieszkańcowi Kurowa za przekazanie na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie, 18 bonów podarunkowych o wartości jednostkowej 100,00 zł do sklepu spożywczego.

Pani Jolancie Paneckiej za zakup i przekazanie mebli do sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej w Kurowie.

Wszystkim darczyńcom, przedsiębiorcom, Panu Radnemu Janowi Woźniakowi, pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie za pomoc przy budowie domu dla Kacpra.

Pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Halinie Jankiewicz, Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Panu Mirosławowi Kozakowi, Paniom ze Spółdzielni Socjalnej Złoty Kur, pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury oraz strażakom za przygotowanie 40 paczek dla rodzin najbardziej potrzebujących o wartości około 180,00 – 200,00 zł każda oraz 21 pakietów świątecznych dla osób samotnych, na który złożą się przygotowane przez Panie ze "Złotego Kura" potrawy.

Wójt Gminy Kurów
/-/ Arkadiusz Małecki