Dla usprawnienia procesu związanego z zimowych utrzymaniem dróg i chodników, obszar gminy Kurów został podzielony na 3 strefy.

Każda strefa przypisana jest do jednego Wykonawcy. Poniżej przedstawiamy dane kontaktowe do poszczególnych Wykonawców oraz granice poszczególnych stref.

Pytania lub uwagi dotyczące zimowego utrzymania ciągów komunikacyjnych można zgłaszać bezpośrednio do odpowiedniego Zleceniobiorcy.

  1. Wykonawca odpowiedzialny za odśnieżanie części północnej gminy - Michał Kęsik nr tel. kontaktowego: 721 636 671 Mapka część północna
  2. Wykonawca odpowiedzialny za odśnieżanie części centralnej gminy - Jerzy Korycki nr tel. kontaktowego: 607 735 292 Mapka część centralna
  3. Wykonawca odpowiedzialny za odśnieżanie części południowej gminy - ZUK Sp. z o.o. nr tel. kontaktowego 577 221 279, 81 880 88 03 - Centrala ZUK Sp. z o.o. Mapka część południowa