Wójt Gminy Kurów informuje,

że w dniu 27 września 2021 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kurów ul. Lubelska 35, wywieszono na okres 30 dni ogłoszenie o III przetargach ustnych nieograniczonych wyznaczonych na dzień 29 października 2021 r. dotyczących sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego, położonych w Klementowicach:

  • godz. 09:00 - działka o numerze ewidencyjnym 644/1 o powierzchni 0,2422 ha,
  • godz. 10:00 - działka o numerze ewidencyjnym 644/2 o powierzchni 0,2422 ha,
  • godz. 11:00 - działka o numerze ewidencyjnym 644/3 o powierzchni 0,2422 ha,
  • godz. 12:00 - działka o numerze ewidencyjnym 644/4 o powierzchni 0,2422 ha.

Ogłoszenie o przetargach zamieszczono również na stronie internetowej Urzędu Gminy Kurów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kurów.

pdfZarządzenie Nr 115/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 15 września 2021 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia III regulaminu na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego o numerze ewidencyjnym 644/1 powierzchni 0,2422 ha położonego w miejscowości Klementowice, przeznaczonego do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego287.95 KB

pdfZarządzenie Nr 116/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 15 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonej w miejscowości Klementowice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 644/1 o pow. 0,2422 ha247.69 KB

pdfZarządzenie Nr 117/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 15 września 2021 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia regulaminu na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego o numerze ewidencyjnym 644/2 powierzchni 0,2422 ha położonego w miejscowości Klementowice, przeznaczonego do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego310.04 KB

pdfZarządzenie Nr 118/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 15 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonej w miejscowości Klementowice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 644/2 o pow. 0,2422 ha276.68 KB

pdfZarządzenie Nr 119/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 15 września 2021 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia regulaminu na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego o numerze ewidencyjnym 644/3 powierzchni 0,2422 ha położonego w miejscowości Klementowice, przeznaczonego do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego286.8 KB

pdfZarządzenie Nr 120/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 15 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonej w miejscowości Klementowice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 644/3 o pow. 0,2422 ha246.99 KB

pdfZarządzenie Nr 121/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 15 września 2021 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia regulaminu na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego o numerze ewidencyjnym 644/4 powierzchni 0,2422 ha położonego w miejscowości Klementowice, przeznaczonego do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego288.17 KB

pdfZarządzenie Nr 122/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 15 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonej w miejscowości Klementowice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 644/4 o pow. 0,2422 ha247.01 KB