Wójt Gminy Kurów informuje,

że w dniu 27 października 2021 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kurów ul. Lubelska 35, wywieszono na okres 30 dni ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym wyznaczonym na dzień 29 listopada 2021 r. o godz. 9:00, dotyczącym sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego, położonej w Bronisławce, oznaczonej numerem ewidencyjnym 281/2 o pow. 0,74 ha.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono również na stronie internetowej Urzędu Gminy Kurów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kurów.