Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna na pniu.