Wójt Gminy Kurów informuje,

że w dniu 13 czerwca 2022 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kurów ul. Lubelska 35, wywieszono na okres 30 dni ogłoszenie o V przetargach ustnych nieograniczonych wyznaczonych na dzień 14 lipca 2022 r. dotyczących sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego, położonych w Klementowicach:

  • godz. 09:00 - działka o numerze ewidencyjnym 644/1 o powierzchni 0,2422 ha,
  • godz. 10:00 - działka o numerze ewidencyjnym 644/2 o powierzchni 0,2422 ha,
  • godz. 11:00 - działka o numerze ewidencyjnym 644/3 o powierzchni 0,2422 ha,
  • godz. 12:00 - działka o numerze ewidencyjnym 644/4 o powierzchni 0,2422 ha.

Ogłoszenie o przetargach zamieszczono również na stronie internetowej Urzędu Gminy Kurów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kurów.

pdfZarządzenie Nr 91/2022 Wójta Gminy Kurów z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia V regulaminu na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego o numerze ewidencyjnym 644/1 powierzchni 0,2422 ha położonego w miejscowości Klementowice, przeznaczonego do sprzedaży w drodze V przetargu ustnego nieograniczonego299.57 KB

pdfZarządzenie Nr 92/2022 Wójta Gminy Kurów z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia V regulaminu na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego o numerze ewidencyjnym 644/2 powierzchni 0,2422 ha położonego w miejscowości Klementowice, przeznaczonego do sprzedaży w drodze V przetargu ustnego nieograniczonego322.12 KB

pdfZarządzenie Nr 93/2022 Wójta Gminy Kurów z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia V regulaminu na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego o numerze ewidencyjnym 644/3 powierzchni 0,2422 ha położonego w miejscowości Klementowice, przeznaczonego do sprzedaży w drodze V przetargu ustnego nieograniczonego320.86 KB

pdfZarządzenie Nr 94/2022 Wójta Gminy Kurów z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia regulaminu na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego o numerze ewidencyjnym 644/4 powierzchni 0,2422 ha położonego w miejscowości Klementowice, przeznaczonego do sprzedaży w drodze V przetargu ustnego nieograniczonego321.6 KB

pdfZarządzenie Nr 95/2022 Wójta Gminy Kurów z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonej w miejscowości Klementowice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 644/1 o pow. 0,2422 ha257.94 KB

pdfZarządzenie Nr 96/2022 Wójta Gminy Kurów z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonej w miejscowości Klementowice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 644/2 o pow. 0,2422 ha284.5 KB

pdfZarządzenie Nr 97/2022 Wójta Gminy Kurów z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonej w miejscowości Klementowice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 644/3 o pow. 0,2422 ha257.5 KB

pdfZarządzenie Nr 98/2022 Wójta Gminy Kurów z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonej w miejscowości Klementowice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 644/4 o pow. 0,2422 ha257.51 KB