Wójt Gminy Kurów informuje,

że w dniu 3 kwietnia 2019 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kurów ul. Lubelska 35, wywieszono na okres 30 dni ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym wyznaczonym na dzień 6 maja 2019 r. godz. 10:30 dotyczącym dzierżawy na okres 3 lat 0,1786 ha gruntu rolnego mienia komunalnego położonego w Kurowie, stanowiącego działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 2941/3, dla którego założona jest księga wieczysta LU1P/00045795/1.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono również na stronie internetowej Urzędu Gminy Kurów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kurów.

pdfZarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Kurów z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia regulaminu przetargu dotyczącego dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości rolnej mienia komunalnego o powierzchni 0,1786 ha położonej w Kurowie, stanowiącej działkę 2941/3258.57 KB

pdfZarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Kurów z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat gruntu rolnego mienia komunalnego, o powierzchni 0,1786 ha położonego w Kurowie, stanowiącego działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 2941/3279.91 KB