Wójt Gminy Kurów informuje,

że w dniu 30 sierpnia 2019 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kurów ul. Lubelska 35, wywieszono na okres 30 dni ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym wyznaczonym na dzień 2 września 2019 r. godz. 10:30 dotyczącym dzierżawy na okres 3 lat 0,1786 ha gruntu rolnego mienia komunalnego położonego w Kurowie, stanowiącego działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 2941/3, dla którego założona jest księga wieczysta LU1P/00045795/1.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono również na stronie internetowej Urzędu Gminy Kurów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kurów.