Wójt Gminy Kurów informuje,

że w dniu 6 sierpnia 2019 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kurów ul. Lubelska 35, wywieszono na okres 30 dni ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym wyznaczonym na dzień 6 września 2019 r. godz. 10:00 dotyczącym dzierżawy na okres 3 lat 0,2183 ha gruntu rolnego mienia komunalnego położonego w Kurowie, stanowiącego działkę nr 3635, dla której założona jest księga wieczysta LU1P/00042341/3.

Ogłoszenie o II przetargu zamieszczono również na stronie internetowej Urzędu Gminy Kurów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kurów.