Wójt Gminy Kurów informuje,

że w dniu 17 sierpnia 2020 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kurów ul. Lubelska 35, wywieszono na okres 30 dni ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym wyznaczonym na dzień 21 września 2020 r. o godz. 11:30, dotyczącym dzierżawy na okres 3 lat 0,1398 ha łąki, położonej w Kurowie, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 3155, dla której założona jest księga wieczysta LU1P/00042343/7.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono również na stronie internetowej Urzędu Gminy Kurów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kurów.