Wójt Gminy Kurów informuje,

że w dniu 12 kwietnia 2021 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kurów ul. Lubelska 35, wywieszono na okres 30 dni ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych wyznaczonych na dzień:

  • 13 maja 2021 r. godz. 10:00 - przetarg dotyczący dzierżawy na okres 3 lat 0,2940 ha gruntu rolnego mienia komunalnego położonego w Kurowie, stanowiącego działkę nr 3278, dla której założona jest księga wieczysta LU1P/00117570/4.
  • 13 maja 2021 r. godz. 11:00 - przetarg dotyczący dzierżawy na okres 3 lat 0,3804 ha gruntu rolnego mienia komunalnego położonego w Kurowie, stanowiącego działkę nr 900 dla której założona jest księga wieczysta LU1P/00101179/8.
  • 13 maja 2021 r. godz. 12:00 - przetarg dotyczący dzierżawy na okres 3 lat 0,3778 ha gruntu rolnego mienia komunalnego położonego w Kurowie, stanowiącego działkę nr 901 dla której założona jest księga wieczysta LU1P/00101179/8.
  • 13 maja 2021 r. godz. 13:00 - przetarg dotyczący dzierżawy na okres 3 lat 0,3420 ha gruntu rolnego mienia komunalnego położonego w Kurowie, stanowiącego działkę nr 3716 dla której założona jest księga wieczysta LU1P/00119109/6.
  • 13 maja 2021 r. godz. 13:30 - przetarg dotyczący dzierżawy na okres 3 lat 0,1398 ha łąki, położonej w Kurowie, stanowiącego działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 3155, dla której założona jest księga wieczysta LU1P/00042343/7.
  • 13 maja 2021 r. godz. 14:00 - przetarg dotyczący dzierżawy na okres 3 lat 0,1786 ha gruntu rolnego mienia komunalnego położonego w Kurowie, stanowiącego działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 2941/3, dla której założona jest księga wieczysta LU1P/00045795/1.
  • 14 maja 2021 r. godz. 09:00 - przetarg dotyczący dzierżawy na okres 3 lat 0,0543 ha gruntu rolnego mienia komunalnego położonego w Kurowie, stanowiącego działkę nr 1033/1 dla której założona jest księga wieczysta LU1P/00047445/7.

Ogłoszenia o przetargach zamieszczono również na stronie internetowej Urzędu Gminy Kurów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kurów.

pdfZarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia regulaminu I przetargu na dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości rolnej mienia komunalnego o powierzchni 0,2940 ha, położonej w Kurowie oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3278278.67 KB

pdfZarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości mienia komunalnego położonej w Kurowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3278 o pow.0,2940 ha284.87 KB

pdfZarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości rolnej mienia komunalnego300.08 KB

pdfZarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości mienia komunalnego położonej w Kurowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 900 o pow.0,3804 ha284.06 KB

pdfZarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości rolnej mienia komunalnego303.93 KB

pdfZarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości mienia komunalnego położonej w Kurowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 901 o pow.0,3778 ha285.44 KB

pdfZarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości rolnej mienia komunalnego300.82 KB

pdfZarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości mienia komunalnego położonej w Kurowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3716 o pow.0,3420 ha286.39 KB

pdfZarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości mienia komunalnego - łąki o powierzchni 0,1398 ha położonej w Kurowie, stanowiącej działkę oznaczona w ewidencji gruntów nr 3155268.74 KB

pdfZarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat gruntu mienia komunalnego - łąki, o powierzchni 0,1398 ha położonej w Kurowie, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 3155291 KB

pdfZarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia regulaminu I przetargu dotyczącego dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości rolnej mienia komunalnego o powierzchni 0,1786 ha położonej w Kurowie, stanowiącej działkę 2941/3271.74 KB

pdfZarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat gruntu rolnego mienia komunalnego, o powierzchni 0,1786 ha położonego w Kurowie, stanowiącego działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 2941/3289.16 KB

pdfZarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości rolnej mienia komunalnego301.06 KB

pdfZarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości mienia komunalnego położonej w Kurowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1033/1 o pow.0,0543 ha285.11 KB