Wójt Gminy Kurów informuje,

że w dniu 22 kwietnia 2021 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kurów ul. Lubelska 35, wywieszono na okres 30 dni ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych wyznaczonych na dzień 24 maja 2021 r. dotyczących sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego, położonych w Klementowicach:

  • godz. 09:00 - działka o numerze ewidencyjnym 644/1 o powierzchni 0,2422 ha,
  • godz. 10:00 - działka o numerze ewidencyjnym 644/2 o powierzchni 0,2422 ha,
  • godz. 11:00 - działka o numerze ewidencyjnym 644/3 o powierzchni 0,2422 ha,
  • godz. 12:00 - działka o numerze ewidencyjnym 644/4 o powierzchni 0,2422 ha.

Ogłoszenie o przetargach zamieszczono również na stronie internetowej Urzędu Gminy Kurów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kurów.

pdfZarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia regulaminu na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego o numerze ewidencyjnym 644/1 powierzchni 0,2422 ha położonego w miejscowości Klementowice, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego297.12 KB

pdfZarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonej w miejscowości Klementowice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 644/1 o pow. 0,2422 ha257.44 KB

pdfZarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia regulaminu na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego o numerze ewidencyjnym 644/2 powierzchni 0,2422 ha położonego w miejscowości Klementowice, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego297.58 KB

pdfZarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonej w miejscowości Klementowice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 644/2 o pow. 0,2422 ha258.22 KB

pdfZarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia regulaminu na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego o numerze ewidencyjnym 644/3 powierzchni 0,2422 ha położonego w miejscowości Klementowice, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego298.51 KB

pdfZarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonej w miejscowości Klementowice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 644/3 o pow. 0,2422 ha264.65 KB

pdfZarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia regulaminu na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego o numerze ewidencyjnym 644/4 powierzchni 0,2422 ha położonego w miejscowości Klementowice, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego298.98 KB

pdfZarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonej w miejscowości Klementowice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 644/4 o pow. 0,2422 ha259.35 KB