Wójt Gminy Kurów informuje,

że w dniu 25 maja 2021 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kurów ul. Lubelska 35, wywieszono na okres 30 dni ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych wyznaczonych na dzień:

  • 28 czerwca 2021 r. godz. 10:00 - przetarg dotyczący dzierżawy na okres 3 lat 0,2940 ha gruntu rolnego mienia komunalnego położonego w Kurowie, stanowiącego działkę nr 3278, dla której założona jest księga wieczysta LU1P/00117570/4.
  • 28 czerwca 2021 r. godz. 11:00 - przetarg dotyczący dzierżawy na okres 3 lat 0,3804 ha gruntu rolnego mienia komunalnego położonego w Kurowie, stanowiącego działkę nr 900 dla której założona jest księga wieczysta LU1P/00101179/8.
  • 28 czerwca 2021 r. godz. 12:00 - przetarg dotyczący dzierżawy na okres 3 lat 0,3778 ha gruntu rolnego mienia komunalnego położonego w Kurowie, stanowiącego działkę nr 901 dla której założona jest księga wieczysta LU1P/00101179/8.
  • 28 czerwca 2021 r. godz. 13:00 - przetarg dotyczący dzierżawy na okres 3 lat 0,3420 ha gruntu rolnego mienia komunalnego położonego w Kurowie, stanowiącego działkę nr 3716 dla której założona jest księga wieczysta LU1P/00119109/6.
  • 28 czerwca 2021 r. godz. 13:30 - przetarg dotyczący dzierżawy na okres 3 lat 0,1398 ha łąki, położonej w Kurowie, stanowiącego działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 3155, dla której założona jest księga wieczysta LU1P/00042343/7.
  • 28 czerwca 2021 r. godz. 14:00 - przetarg dotyczący dzierżawy na okres 3 lat 0,1786 ha gruntu rolnego mienia komunalnego położonego w Kurowie, stanowiącego działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 2941/3, dla której założona jest księga wieczysta LU1P/00045795/1.
  • 29 czerwca 2021 r. godz. 09:00 - przetarg dotyczący dzierżawy na okres 3 lat 0,0543 ha gruntu rolnego mienia komunalnego położonego w Kurowie, stanowiącego działkę nr 1033/1 dla której założona jest księga wieczysta LU1P/00047445/7.

Ogłoszenia o przetargach zamieszczono również na stronie internetowej Urzędu Gminy Kurów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kurów.

pdfZarządzenie Nr 70/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości rolnej mienia komunalnego286.35 KB

pdfZarządzenie Nr 71/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości mienia komunalnego położonej w Kurowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 900 o pow.0,3804 ha270.19 KB

pdfZarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia II regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości rolnej mienia komunalnego285.87 KB

pdfZarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości mienia komunalnego położonej w Kurowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 901 o pow.0,3778 ha272.35 KB

pdfZarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości mienia komunalnego położonej w Kurowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3278 o pow.0,2940 ha271.47 KB

pdfZarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia regulaminu II przetargu na dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości rolnej mienia komunalnego o powierzchni 0,2940 ha, położonej w Kurowie oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3278268 KB

pdfZarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości rolnej mienia komunalnego288.59 KB

pdfZarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości mienia komunalnego położonej w Kurowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3716 o pow.0,3420 ha271.46 KB

pdfZarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości mienia komunalnego - łąki o powierzchni 0,1398 ha położonej w Kurowie, stanowiącej działkę oznaczona w ewidencji gruntów nr 3155256.39 KB

pdfZarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat gruntu mienia komunalnego - łąki, o powierzchni 0,1398 ha położonej w Kurowie, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 3155277.42 KB

pdfZarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia regulaminu II przetargu dotyczącego dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości rolnej mienia komunalnego o powierzchni 0,1786 ha położonej w Kurowie, stanowiącej działkę 2941/3254.36 KB

pdfZarządzenie Nr 81/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat gruntu rolnego mienia komunalnego, o powierzchni 0,1786 ha położonego w Kurowie, stanowiącego działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 2941/3276.22 KB

pdfZarządzenie Nr 82/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości rolnej mienia komunalnego288.56 KB

pdfZarządzenie Nr 83/2021 Wójta Gminy Kurów z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości mienia komunalnego położonej w Kurowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1033/1 o pow.0,0543 ha273.01 KB