Wójt Gminy Kurów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika oraz lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.