Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

Działając na podstawie art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1977 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) w związku z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2021 r. poz. 2213 ze zm.), informuję o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego o powierzchni 0,2422 ha położonej w Klementowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 644/3.

Działając na podstawie art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1977 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) w związku z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2213), informuję o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę 0,1967 ha gruntu mienia komunalnego położonego w Kurowie oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków numerem 3188/5 z przeznaczeniem do zagospodarowania rolnego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kurów z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kurowie w wyborach do Rady Gminy Kurów zarządzonych na dzień 21 maja 2023 r.

Logo Narodowego Funduszu Zdrowia oraz napis Środa z profilaktykąWoda jest składnikiem wszystkich tkanek, każdej komórki, każdego układu naszego organizmu. Warunkuje prawidłowe ich funkcjonowanie i jest rewelacyjnym transporterem substancji ustrojowych jak hormony, enzymy.

Dobrym nawykiem jest picie płynów w małych ilościach, często, w ciągu całego dnia. Zachwianie równowagi wodnej powoduje odwodnienie – mówi w materiale filmowym dr Jerzy Odonicz-Czarnecki specjalista balneologii i medycyny fizykalnej.

Wyjazd do sanatorium

W Polsce nie brak miejscowości słynących z naturalnych właściwości wód leczniczych. Kiedyś wyjazdy do uzdrowisk określano, jako wyjazdy do wód!

Z lecznictwa uzdrowiskowego korzystały wówczas osoby uprzywilejowane, władcy np. królowa Marysieńka, żona Króla Jana III Sobieskiego, osoby kultury i sztuki. Obecnie z tej formy leczenia może korzystać każdy nas.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Logotypy Programu Czyste Powietrze, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Poprzedni, 2022 r. ze względu na niezależną od Nas wszystkich sytuację geopolityczną, przyniósł szereg negatywnych skutków, również w zakresie dostępności i kosztów energii.

Wielu właścicieli domów jednorodzinnych, po doświadczeniach obecnego roku, już teraz zastanawia się co zrobić aby kolejny okres grzewczy przejść bezpiecznie, w komforcie cieplnym i bez przepłacania.

Jest na to sposób. Warto zapoznać się z programem Czyste Powietrze, który oferuje nie tylko bezzwrotne wsparcie finansowe przyznawane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Inwestycja, którą możesz sfinansować z Programu pozwoli na znaczne zmniejszenie zużycia energii przy utrzymaniu bezpieczeństwa i komfortu cieplnego w domu, a przy tym przyniesie niższe rachunki za ogrzewanie.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 17 marca 2023 r. w związku z zarządzonymi na dzień 21 maja 2023 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Kurów w okręgach wyborczych nr 4 i 6.

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 84 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kurów.

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Wiosenna akcjA szczepień lisów przeciwko wściekliźnie

Informuję, że w dniach od 27 do 29 marca 2023 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

 • Szczepionka będzie zrzucana z samolotów na kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych
 • Dawkę szczepionki stanowi blister z płynem, zatopiony w przynęcie o intensywnym zapachu, wielkości około 3 cm
 • Nie wolno dotykać szczepionki!
 • Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
 • Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem
 • Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii
 • Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę.

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Paweł Piotrowski

* Termin akcji może ulec zmianie, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie - www.wiw.lublin.pl i na @LublinWeterynaria.

Wójt Gminy Kurów informuje,

że w dniu 13 marca 2023 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kurów ul. Lubelska 35 wywieszono na okres 30 dni ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym wyznaczonym na dzień 14 kwietnia 2023 r. godz. 1200 dotyczącym dzierżawy na okres 3 lat 0,3420 ha gruntu rolnego mienia komunalnego położonego w Kurowie, stanowiącego działkę nr 3716 dla której założona jest księga wieczysta LU1P/00119109/6.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono również na stronie internetowej Urzędu Gminy Kurów i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kurów.

Wójt Gminy Kurów informuje,

że w dniu 13 marca 2023 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kurów ul. Lubelska 35 wywieszono na okres 30 dni ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym wyznaczonym na dzień 14 kwietnia 2023 r. godz. 1300 dotyczącym dzierżawy na okres 3 lat 0,5069 ha gruntu rolnego mienia komunalnego położonego w Kurowie, stanowiącego działkę nr 2605/2 dla której założona jest księga wieczysta LU1P/00119109/6.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono również na stronie internetowej Urzędu Gminy Kurów i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kurów.

Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalista ds. ekonomicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kurowie, została wybrana Pani Agnieszka Pietrasiak zamieszkała Płonki.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Agnieszka Pietrasiak spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko specjalista ds. ekonomicznych. Wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem. Posiada odpowiednie predyspozycje gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków. Kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów.

Dyrektor
mgr Włodzimierz Żurkowski

Logo Gminnego Ośrodka Kultury w KurowieGOK w Kurowie zaprasza na spektakl w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie pt. Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim.

Dramat Mikołaja z Wilkowiecka z XVI wieku – misterium rezurekcyjne przedstawiające dzieje Zmartwychwstania łączące prawdy Ewangelii z obrazami współczesności, bogato opatrzone śpiewami polskimi i łacińskimi.

14 kwietnia 2023 r. (piątek), godzina 10.00

Cena biletu wraz z przejazdem i obiadem:120 – 140 zł.
Szczegóły i zapisy w biurze Gminnego Ośrodka Kultury bądź telefonicznie: 81 8811099.

Informacje o spektaklu na stronie e-teatr.pl.

Wnioski o przyjęcie dziecka (rocznik 2021, 2022 - skończony pierwszy rok życia) można pobrać i złożyć w sekretariacie żłobka (przedszkola) ul. Grzegorza Piramowicza 1, Kurów.

Wnioski są również do pobrania poniżej.

Termin składania wniosków: od 6 do 31 marca 2023 r.
Wyniki rekrutacji: 19 maja 2023 r.

Zapraszamy

Logo Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie"Kobieta w obliczu zagrożenia"

Gminny Ośrodek Kultury w Kurowie organizuje warsztaty samoobrony dla kobiet. Podczas warsztatów Panie nauczą się zasad bezpiecznego zachowania, profilaktyki oraz obrony w sytuacji napaści jednego lub kilku napastników. Przy grupie 20-osobowej koszt warsztatów to 60 zł od osoby.

Szczegóły i zapisy w biurze Gminnego Ośrodka Kultury, bądź telefonicznie: 81 8811099.

Proponowane zagadnienia:

 • jak poprawić swoje bezpieczeństwo, aby nie stać się ofiarą napaści,
 • jak uwolnić się z różnego rodzaju obchwytów i trzymań,
 • jak bronić się w pozycji leżącej oraz przy próbie gwałtu,
 • jak bronić się przed różnego rodzaju atakami, w tym przy użyciu niebezpiecznych narzędzi, takich jak np. nóż, butelka czy siekiera,
 • jak bronić się w różnego rodzaju sytuacjach, np. w ciasnych pomieszczeniach czy po upadku,
 • techniki uderzeń i kopnięć kontratakujących,
 • obrona przed większą ilością napastników,
 • techniki obrony niebazujące na sile i kondycji fizycznej.