Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 84 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kurów.