Obwieszczenie Wójta Gminy Kurów z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kurowie w wyborach do Rady Gminy Kurów zarządzonych na dzień 21 maja 2023 r.