Charakterystyka

Gmina Kurów zajmuje obszar 101 km2 i liczy 8 263 mieszkańców. Leży w środkowo-zachodniej części województwa lubelskiego, u zbiegu dróg z Lublina do Warszawy i Radomia. Przez południową część gminy przebiega także linia kolejowa łącząca Lublin z Warszawą i Radomiem.

Krajobraz gminy jest dość zróżnicowany - północny jej fragment leży na lekko falistej częściowo zalesionej morenowej Równinie Lubartowskiej, rozciętej dolinami rzecznymi Kurówki i jej dopływu - Bielkowej. Fragment południowy natomiast znajduje się w obszarze Płaskowyżu Nałęczowskiego silnie pofałdowanego z dużą ilością wąwozów lessowych.

Historia

Początki miejscowości sięgają co najmniej XII wieku. Obecnie ma ona charakter osady miejskiej, była bowiem przez ponad 400 lat (1442-1869) miastem. Prawa miejskie Kurów utracił na skutek czynnego zaangażowania mieszkańców w walkę z okupantem w czasie powstania styczniowego.

Do dzisiaj zachował się tutaj zabytkowy układ urbanistyczny z zespołami zabudowy małomiasteczkowej, a także szereg ciekawych obiektów, m.in. kościół z XVI-XVII wieku oraz pałac i park angielski z drugiej połowy XVIII wieku w Olesinie.

Pozostałością historii Kurowa jest także jego charakter gospodarczy - z dominacją przemysłu, przede wszystkim futrzarskiego. Kurów jest od wielu lat centrum garbarstwa i kuśnierstwa znanym daleko poza granicami województwa. Do branży futrzarskiej należy cały szereg większych i mniejszych zakładów rzemieślniczych. Tutaj na zakupy odzieży skórzanej po atrakcyjnych producenckich cenach przyjeżdżają klienci z wielu miast centralnej, południowej i wschodniej Polski, a także zza wschodniej granicy. Poza futrzarstwem dużą rolę na lokalnym rynku pracy zajmuje także duży zakład mleczarski.

Gospodarka i rolnictwo

Kurów z racji swego wyjątkowo korzystnego usytuowania komunikacyjnego, ma dogodne warunki dla dalszego rozwoju drobnego i średniego przemysłu. Różnorodną działalność produkcyjną, handlową, gastronomiczną i usługową prowadzi w sektorze prywatnym ponad 400 podmiotów gospodarczych.

Istotne znaczenie w gospodarce posiada także rolnictwo. Na terenie gminy jest ponad 1100 gospodarstw rolnych. Struktura wielkości gospodarstw rolnych jest w gminie podobna jak w innych gminach województwa. Większość gospodarstw (90%) zajmuje powierzchnię do 10 ha. Tylko 10% gospodarstw rolnych posiada powierzchnię od 10 do 50 ha.

Wśród upraw przeważają zboża, ziemniaki i rośliny pastewne, a także tytoń i drzewa owocowe. Gmina dysponuje własnym wylewiskiem i wysypiskiem odpadów stałych. Gmina Kurów jest niemal w 100% zwodociągowana i w 53% zgazyfikowana.

Imprezy, rocznice organizowane w Kurowie:

  • Rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja 1791, łączona z dniem 4 maja 1944r. kiedy to polegli żołnierze AK z pobliskich wiosek. Obchody rozpoczynają obrzędy religijne, przemówienia władz a kończy zbiorowa zabawa.
  • Rajd szlakiem twórców Konstytucji 3 Maja, połączony z konkursem wiedzy, zakończony rozdaniem nagród dla najlepszych.
  • Rocznica "Cudu nad Wisłą" 15 sierpnia 1920 roku mająca na celu uczczenie pamięci kilkunastu poległych z Kurowa.
  • Święto Odzyskania Niepodległości 11 listopada.
  • Festyn na zakończenie roku szkolnego i zakończenie lata.