Banner informacyjny o Narodowym Spisie Powszechnym, osoby na niebieskim tle, napis Od 1 kwietnia spisz się przez internet na spis.gov.pl

Od 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Podstawową metodą spisu jest samospis internetowy poprzez formularz spisowy dostępny na stronie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Każda z osób podlegających spisowi może skorzystać ze spisu "na żądanie" - wystarczy zadzwonić na Infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych.

Jeżeli ktoś nie ma komputera, dostępu do Internetu lub potrzebuje pomocy by się spisać, może skorzystać bezpłatnie z udostępnionego na terenie gminy lub w Urzędzie Statystycznym w Lublinie i jego Oddziałach pomieszczenia ze stanowiskiem komputerowym umożliwiającym przeprowadzenie samospisu.

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady bezpośrednie.

Więcej informacji o spisie można znaleźć na stronie dedykowanej Narodowemu Spisowi Powszechnemu Ludności i Mieszkań 2021. Przed wypełnieniem formularza spisowego można zapoznać się wykazem pytań do NSP 2021.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Grafika informacyjna z logami NSP 2021 i informacją o numerach telefonów z których dzwonią rachmistrze spisowi

Przypominamy, że rachmistrz spisowy może skontaktować się z Państwem telefonicznie z numerów 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

Tożsamość rachmistrza można zweryfikować dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99 lub za pomocą formularza na stronie NSP 2021.

Przypominamy, że cały czas mogą się Państwo spisać za pomocą samospisu internetowego poprzez formularz spisowy dostępny na stronie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, lub zadzwonić na Infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Infografika z informacją, że od 23 czerwca rachmistrzowie rozpoczynają wywiady bezpośrednie

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Co to oznacza?

Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.

Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy.

Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawierający:

  1. imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
  2. numer identyfikatora oraz hologram,
  3. nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego, 
  4. podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,
  5. okres, na jaki identyfikator został wystawiony.

Od 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Pracę rozpoczęli również rachmistrze, którzy mogą do Państwa zadzwonić z numeru 22 828 88 88 (lub 22 279 99 99 w przypadku ankieterów wojewódzkich).

Tożsamość rachmistrza mogą Państwo zweryfikować:

  • za pomocą specjalnie przygotowanej aplikacji przygotowanej przez GUS i dostępnej pod adresem https://rachmistrz.stat.gov.pl.
  • poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99, wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Powiększ infografikę: Informacja o możliwości kontaktu rachmistrzów spisowych NSP 2021 z numeru 22 828 88 88 Powiększ baner: Baner - Sprawdź tożsamość rachmistrza

Logo GUS oraz napis Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Wraz z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczęła się również Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Do udziału w loterii uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne, które spiszą się za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej https://spis.gov.pl.

Z udziału w Loterii wykluczone są m.in. pracownicy statystyki publicznej oraz członkowie ich najbliższej rodziny (szczegóły w Regulaminie loterii). Regulamin loterii znajduje się na stronie internetowej https://loteria.spis.gov.pl/.

Przyjmowanie zgłoszeń do loterii rusza 22.04.2021 r.

Pamiętaj, zachowaj wiadomość z 10-znakowym Kodem Potwierdzającym Dokonanie Samospisu!

Nagrodami w Loterii są karty podarunkowe o wartości 500 zł i 1000 zł każda oraz 16 samochodów miejskich - Toyota Yaris. Liczba nagród we wszystkich losowaniach została podzielona równo na 16 województw.

Powiększ grafikę: Co można wygrać w loterii NSP 2021?

Zachęcamy również do śledzenia strony Urzędu Statystycznego w Lublinie poświęconej konkursom NSP 2021, dostępnej pod adresem https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/.

Banner informacyjny o Narodowym Spisie Powszechnym, osoby na niebieskim tle, napis Od 1 kwietnia spisz się przez internet na spis.gov.pl

"Liczymy się dla Polski"

Od 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Dnia 1 kwietnia br. rozpoczyna się największe badanie statystyczne realizowane raz na 10 lat  - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Z uwagi na obecne zagrożenie epidemiczne związane z COVID-19 w celu umożliwienia efektywnego przeprowadzenia spisu Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 1 kwietnia 2021 r. ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021.

Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP 2021 w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021.

Pozostałe zmiany dotyczą m.in.:

  • ujednolicenia stawki wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych do 6 zł brutto za każdy przeprowadzony wywiad;
  • dostosowania przepisów dotyczących popularyzacji spisu w mediach publicznych do wydłużonego czasu trwania spisu.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Banner informacyjny o Narodowym Spisie Powszechnym, osoby na niebieskim tle, napis Od 1 kwietnia spisz się przez internet na spis.gov.pl

"Liczymy się dla Polski"

Od 1 kwietnia Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Dnia 1 kwietnia br. rozpoczyna się największe badanie statystyczne realizowane raz na 10 lat  - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Zgodnie z Ustawą o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań spis prowadzony będzie od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Jednak z  uwagi na obecne zagrożenie epidemiczne związane z COVID-19 w celu umożliwienia efektywnego przeprowadzenia spisu trwają prace nad nowelizacją ustawy tak, by wydłużyć czas trwania NSP 2021 o trzy miesiące  - wówczas spis powszechny będzie trwał do dnia 30 września 2021 r.

Ostatni spis powszechny odbył się w Polsce w 2011 roku. Badanie realizowane obecnie pozwoli na analizę zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno–społecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności, stanu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi na przestrzeni lat 2011-2021.

Wyniki spisu stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw. Ponadto są  wykorzystywane przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej. Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

Logo Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Już 1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Główny Urząd Statystyczny umożliwił już teraz zapoznanie się z listą pytań. Lista pytań jest dostępna na stronie Narodowego Spisu Powszechnego.