W związku z Uchwałą Nr V/38/2015 Rady Gminy Kurów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody opłaty i ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015 r. poz. 1501) Wójt Gminy Kurów informuje, iż od dnia 01 lipca 2015 r. zmienia się metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokość stawki tej opłaty.

pdfInformacja o zmianach192.2 KB

pdfUchwała Nr V/38/2015 Rady Gminy Kurów z dnia 22 kwietnia 2015 r.93.9 KB

pdfUchwała Nr V/39/2015 Rady Gminy Kurów z dnia 22 kwietnia 2015r.- wzór deklaracji344.22 KB

pdfDeklaracja o wysokości opłaty za gosp. odpadami komunalnymi (wersja do wydruku)243.07 KB

docxDeklaracja o wysokości opłaty za gosp. odpadami komunalnymi (wersja do edycji)74.18 KB